Tenaga Edukatif

Tenaga Edukatif SMPN 6 Bandar Lampung

1. Adian Saputra, S.Pd

Adian Saputra, S.Pd
Adian Saputra, S.Pd
Nama: Adian Saputra, S.Pd
Tempat/tanggal lahir: Gunung Batin, 2 Januari 1992
Agama: Islam
Jenis kelamin: Laki-Laki
Status perkawinan: Menikah
Kebangsaan: Indonesia
Hobi: Futsal, Bola, Nonton bola
Guru: English, TIK, Web

2.