Tenaga Edukatif

Tenaga Edukatif SMPN 6 Bandar Lampung

1. Adian Saputra, S.Pd

Adian Saputra, S.Pd

Adian Saputra, S.Pd

Nama : Adian Saputra, S.Pd
Tempat/tanggal lahir : Gunung Batin, 2 Januari 1992
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki
Status perkawinan : Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Hobi : Futsal, Bola, Nonton bola
Guru : English, TIK, Web

2.